Title Image

MUDr. Danica Ďurkovská

Úvod  /  MUDr. Danica Ďurkovská
MUDr. Danica Ďurkovská
Internistka
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Mudr. Danica Ďurkovská, v roku 1975 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte v Bratislave, odbor pediatria. V roku 1976 začala pracovať na internom oddelení v nemocnici v Modre, kde jej bola aj pridelená možnosť atestovať v odbore vnútorného lekárstva. 1. Atestáciu v odbore mala v roku 1982, kde od toho roku pracovala na internom oddelení a zároveň aj v diabetologickej poradni v Modre do roku 1987. V tomto roku mala ďalšiu atestáciu v odbore geriatria. Do roku 1996 pracovala na diabetologickej a súčasne geriatrickej ambulancii v Modre a v Pezinku. 2. Atestáciu z vnútorného lekárstva mala priznanú v roku 1996. Do toho roku pracovala ako SZČO – zmluvná interná aj geriatrická ambulancia v Pezinku. GERIN s.r.o. založila v roku 2008, kde aj naďalej pracovala ako zmluvný lekár na internej a geriatrickej ambulancii na poliklinike v Pezinku a neskôr v Medicínskom centre na Moyzesovej. Tu ukončila činnosť koncom roka 2020, a následne začala pracovať ako internista v Poliklinike Hipcentrum v Pezinku.

Specialty Internistka
Work Days