Title Image

MUDr. Eva Pahuli

Úvod  /  MUDr. Eva Pahuli
MUDr. Eva Pahuli
Gynekologička
Book appointment
We are here for you

Book appointment

MUDr. Eva Pahuli, lekárka gynekologicko - pôrodníckej ambulancie polikliniky Hipcentrum Pezinok, ukončila v roku 2012 Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Po štúdiách v zahraničí sa vrátila na Slovensko, kde sa zamestnala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Levice, kde nadobudla bohaté skúsenosti v starostlivosti o tehotné pacientky, pri odvádzaní pôrodov a získala rozsiahlu prax v gynekologicko - pôrodníckej a hlavne v laparoskopickej operatíve. V roku 2019 získala atestáciu na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a tým špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Počas dlhoročnej praxe v nemocnici s veľkou spádovou oblasťou sa jej neraz naskytol pohľad na ťažké prípady pacientiek. Popri práci na oddelení, zároveň vykonáva funkciu zástupkyne primára oddelenia a kontinuálne pracuje aj v ambulantnej sfére a preto sa snaží spájať základnú starostlivosť o pacientky s vysoko odbornými, ale zároveň aj s minimálne invazívnymi výkonmi s ohľadom na rýchlu rekonvalescenciu pacientiek. Každá jedna z pacientiek si vyžaduje individuálny prístup lekára a aj preto sa snaží pri starostlivosti o pacientky vyvolať v nich hlavne dôveru, a naplniť zároveň medicínsku aj psychologickú potrebu pri výkone operačného výkonu, ktorému sú pacientky vystavené. Vďaka jej bohatým skúsenostiam hlavne v operatíve sa bude snažiť rozšíriť dostupnosť minimálne invazívnych výkonov v Poliklinike Hipcentrum aj v odbore gynekológia.

Specialty Gynekologička
Work Days