Title Image

MUDr. Eva Tkáčová

Úvod  /  MUDr. Eva Tkáčová
MUDr. Eva Tkáčová
Všeobecný lekár pre dospelých
Book appointment
We are here for you

Book appointment

MUDr. Eva Tkáčová pracovala v období rokoch 2001 až 2004 na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L Dérera. Od roku 2004 začala pracovala ďalšie štyri roky na Internej klinike FNsP akad. L. Dérera až do roku 2008. V roku 2008 získala atestáciu v špecializovanom odbore Všeobecne lekárstvo. V rokoch 2008 až 2018 pracovala pre súkromné medicínske kliniky. Od roku 2019 je súčasťou HIP Centra.

Specialty Všeobecný lekár pre dospelých
Work Days