Title Image

MUDr. Tibor Molčan

Úvod  /  MUDr. Tibor Molčan
MUDr. Tibor Molčan
Cievny chirurg
Book appointment
We are here for you

Book appointment

MUDr. Tibor Molčan v roku 1982 ukončil Lekársku fakultu v odbore všeobecného lekárstva v Bratislave - Doktor Medicíny MUDr. 1. Atestáciu zo všeobecnej chirurgie mal v Bratislave v roku 1986. Následne v roku 1991 absolvoval štátnu špecializačnú skúšku v odbore cievna chirurgia. V rokoch 1982-1997 pracoval v ústave kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave ako zástupca primára na oddelení cievnej chirurgie. Ako starší sekundárny lekár pracoval na oddeleniach cievnej chirurgie a kardiochirurgie na chirurgickej klinike, FNsP v Košiciach. Ako primár oddelenia pracoval v rokoch 1997-2007 na oddelení cievnej chirurgie, FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Následne v rokoch 2008 až 2012 pracoval ako starší sekundárny lekár - ordinár pre cievnu chirurgiu na Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch. Od roku 2021 spolupracuje na poliklinike Hipcentrum v Pezinku.

Specialty Cievny chirurg
Work Days