Ambulancie

Individuálny prístup súkromnej praxe zaručujúci, že vám budeme venovať dostatok času, v termínoch dohodnutých vopred s vami a podľa vašich požiadaviek

Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Poskytuje pacientom jednodňové operačné výkony v odbore ortopédia, gynekológia a chirurgia…

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Poskytuje primárnu komplexnú zdravotnú starostlivosť obvodného a osobného lekára…

Gynekologická ambulancia

Poskytuje pacientkám špecializovanú gynekologickú starostlivosť a liečbu ochorení ženských orgánov…

Chirurgická ambulancia

Špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť so zameraním na ochorenia konečníka, na chirurgické riešenie kožných znamienok…

Ortopedická ambulancia

Ponúka prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení pohybového aparátu tak ambulantne, ako aj v priamom prepojení na jednodňovú ortopedickú chirurgiu.…

Interná ambulancia

Poskytuje špecializovanú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo a tiež spektrum internistických vyšetrením dýchacieho, kardiovaskulárneho a tráviaceho traktu…

Fyzioterapia

Poskytujeme odbornú fyzioterapeutickú starostlivosť so zameraním na prevenciu a liečbu pohybových porúch. Používame moderné metódy a techniky, aby pomohli obnoviť funkčnosť tela a zlepšili pohybovú schopnosť.…

Infúzny stacionár

Poskytujeme špeciálnu starostlivosť v infúznom stacionári, kde naši odborní lekári a zdravotní sestry zabezpečujú podávanie infúznej terapie s dôrazom na individuálny prístup a bezpečnosť pacientov.…