Po celý čas pracovala ako obvodný lekár na poliklinike v Pezinku. V rokoch 1993-1994 vyštudovala tretiu atestáciu, a to Všeobecné lekárstvo II. stupeň. Od roku 1996 začala pracovať ako neštátny praktický lekár pre dospelých v Pezinku. Neskôr si založila s.r.o. ako AS-Doctor a stále vykonávala prácu praktického lekára pre dospelých pre Pezinok. V lete 2019 všetci pacienti prešli do HIP centrum s.r.o. Doktorka Sandtnerová tam pracuje na čiastočný úväzok.

Po celú dobu praxe až doteraz pracuje aj na LSPP (Lekárska služba prvej pomoci) a naďalej sa zúčastňuje mnohých kongresov a seminárov i medzinárodných. Skoro 48 rokov praxe zasvätila obyvateľom Pezinka.