Prvú atestáciu v odbore získala v roku 1982 a od tohto roku pracovala na internom oddelení a v diabetologickej poradni v Modre až do roku 1987. V roku 1987 získala ďalšiu atestáciu, tentokrát v odbore geriatria. Do roku 1996 pracovala na diabetologickej a geriatrickej ambulancii v Modre a Pezinku. V roku 1996 jej bola priznaná druhá atestácia v odbore vnútorného lekárstva. V tomto období pracovala ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) – zmluvný internista aj geriater v ambulanciách v Pezinku. V roku 2008 založila spoločnosť GERIN s.r.o., kde aj naďalej pôsobila ako zmluvný lekár na internom a geriatrickom oddelení na poliklinike v Pezinku a neskôr v Medicínskom centre na Moyzesovej. Koncom roku 2020 ukončila svoju činnosť v GERIN s.r.o. a začala pracovať ako internista v Poliklinike Hipcentrum.