V roku 2021 absolvovala kurz ambulantného monitorovania tlaku krvi (tlakový Holter) a v roku 2022 kurz neodkladnej podpory životných funkcií s AED. V januári 2023 sa zapojila do súťaže kazuistík spoločnosti SSVPL a vyhrala prenosný EKG prístroj. Výherná kazuistika bola uverejnená v odbornom časopise pre všeobecných lekárov Via practica. Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí. Na kongrese SVLS každoročne prednáša a v máji 2023 získala ocenenie za najlepšiu prednášku. V marci 2023 začala študovať ročný kurz Léčivé rostliny na Farmaceutickej fakulte Karlovej Univerzity v Hradci Králové a od septembra 2023 je prijatá na externé doktorandské štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore vnútorné choroby.