Jeho odborný záujem a špecializácia smerujú k miniinvazívnej chirurgii, koloproktologickej chirurgii a metabolicko-bariatrickej chirurgii. Miniinvazívna chirurgia je moderná technika, ktorá umožňuje vykonávať chirurgické zákroky s menšími rezmi a zväčša s menším zaťažením pre pacienta a rýchlejším hojením.

Okrem práce v nemocnici sa zároveň venuje aj vzdelávaniu a školeniu nových lekárov v miniinvazívnej chirurgii. Je členom výboru SECH SCHS (Slovenská endoskopická a chirurgická herniologická spoločnosť), kde zastáva aj rolu školiteľa v miniinvazívnej chirurgii. Ďalej je členom odborných spoločností ESCP (European Society of Coloproctology), EAES (European Association for Endoscopic Surgery) a SOA (Slovenská odborná spoločnosť pre obezitologickú a metabolickú chirurgiu).

MUDr. Igor Keher má bohatú publikačnú činnosť a je autorom a spoluautorom viac ako 70 odborných prednášok a publikácií, čo svedčí o jeho angažovanosti a prínose pre medicínsku vedu.