Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti. Špecializuje sa hlavne na chirurgickú liečbu ochorení a úrazov chrbtice. Od roku 2020 pôsobí na poliklinike Hipcentrum.