V roku 2019 sa rozhodol rozšíriť svoje odborné znalosti a získal titul MHA v odbore riadenia v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotnícka a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. Vo svojom neustále rastúcom vzdelávaní pokračoval a získal ďalšiu atestáciu v oblasti všeobecného lekárstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v roku 2021. Následne sa venoval manažmentu zdravotníctva a úspešne ukončil kurz na Central European Management Institute (CEMI) v Prahe v roku 2022. Jeho kariérou prešlo niekoľko etáp, vrátane práce na I. Internom klinike UN a LFUK v Bratislave v rokoch 2007 až 2016. Následne pracoval v ambulancii Duomedical v Pezinku v období 2016 až 2023. V súčasnosti som súčasťou tímu v Hipcentre Pezinok, kde sa zaoberám širokým spektrom pacientov v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny. Jeho odborné vzdelanie, skúsenosti a snaha neustále sa vzdelávať ho pripravili na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a účinného manažmentu v oblasti zdravotníctva. Je oddaný svojmu povolaniu a neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života svojich pacientov.