Po ukončení štúdia bola zamestnaná na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. Tu získala praktické aj teoretické vedomosti z vedenia celkovej anestézie, regionálnej anestézie pri chirurgických, urologických, gynekologických výkonoch a osvojila si postupy pri kombinovanej anestézii pri hrudných operáciách, kanylácie centrálnych vstupov a monitorovanie hemodynamiky. Po reforme zdravotníctva sa pracovisko presunulo a pracovala na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny vo FNsP Bratislava Ružinov do novembra 2007.

V rokoch 2007-2011 bola zamestnaná na ICU ÚVN Praha,  kde pôsobila vo funkcii vedúceho lekára lôžkovej časti. Po materskej dovolenke nastúpila na KAIM FN vo FN Motol a neskôr pracovala na Oddelení chronickej intenzívnej starostlivosti RK Malvazinky Praha až do roku 2020. V roku 2013 sa vrátila do Bratislavy. Odvtedy je v pracovnom vzťahu s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti-GPN Sanatórium KOCH, JZS sieť Procare/ Svet zdravia, Mediklinik, Agel, Hipcentrum a stála pri otvorení prevádzok JZS Concept clinic a Yes visage.