Jej odborné zameranie zahŕňa infiltrácie malých a veľkých kĺbov, manuálnu medicínu, konzervatívnu ortopédiu a rehabilitáciu pacientov po ortopedických a traumatologických operáciách a úrazoch. Zároveň sa venuje liečbe pacientov s chronickými bolesťami chrbtice a ochoreniami pohybového aparátu. Čo sa týka operatívy, v rámci jednodňovej chirurgie vykonáva ambulantné zákroky s dôrazom na oblasti chirurgie ruky, ako sú syndróm karpálneho tunela, skákavý prst, gangliómy, M. de Quervain, a tiež artroskopické operácie prioritne kolenného kĺbu, zahŕňajúce ošetrenie chrupavky a chirurgickú terapiu poškodených meniskov.

V súčasnosti pracuje na klinike ortopedickej rehabilitácie pri Viedni, kde poskytuje 24-hodinové služby. Okrem toho momentálne študuje odbor zdravotnícky management (MBA). MUDr. Veronika Zaťková je aktívna v neustálom vzdelávaní, absolvuje rôzne zahraničné školenia a kurzy a je otvorená najnovším inovatívnym postupom v liečbe ortopedických pacientov.