Následne pracoval ako sekundárny lekár na oddelení úrazovej chirurgie v Topoľčanoch.  Počas pôsobenia v Topoľčanoch získal atestáciu v špecializovanom odbore úrazová chirurgia. Od roku 2003 do 2006 pracoval ako špecialista v Klinik für Unfall und Wiederherstellungschirurgie KKH Greiz GmbH, Bundesrepublik Deutschland. Následne pracoval 1 rok ako sekundárny lekár na ortopedickom oddelení v Topoľčanoch. Počas svojho pôsobenia absolvoval množstvo školení doma i v zahraničí. Od roku 2006-2019 pôsobil na Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin KH Rotthalmünster, Bundesrepublik Deutschland. V roku 2019 nastúpil do Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie KKH Greiz GmbH (Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena), Bundesrepublik Deutschland ako vedúci lekár. V roku 2022 mu uznali atestáciu v špecializovanom odbore ortopédia.