Od roku 2009 pôsobil v zahraniční (University Hospital of Wales, Norfolk and Norwich University Hospital). Po návrate zo zahraničia pracoval ako vedúci lekár centrálneho príjmu v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante. Počas pobytu na poliklinike absolvoval I. špecializovanú skúšku v odbore úrazová chirurgia. V rokoch 2014-2015 pôsobil ako zástupca primára traumatologického oddelenia v Uherskohradišťskej nemocnici. Jeho pôsobenie pokračovalo v Univerzitnej nemocnici Bratislava kde bol lekárom kliniky úrazovej chirurgie. Od roku 2016 pracuje ako lekár ortopedického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Trnavské mýto . Počas svojho pôsobenia vyštudoval administráciu vo verejnom zdravotníctve (MHA), absolvoval II. špecializovanú skúšku v odbore ortopédia. Absolvoval množstvo školení doma aj v zahraničí. Od roku 2022 pôsobí v poliklinike Hipcentrum ako operatér JZS v odbore ortopédia.