MUDr. Miroslav Pernický, PhD., MHA, MBA

V roku 2019 sa rozhodol rozšíriť svoje odborné znalosti a získal titul MHA v odbore riadenia v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotnícka a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. Vo...

MUDr. Danica Ďurkovská

Prvú atestáciu v odbore získala v roku 1982 a od tohto roku pracovala na internom oddelení a v diabetologickej poradni v Modre až do roku 1987. V roku 1987 získala...