MUDr. Agnesa Sandtnerová

Po celý čas pracovala ako obvodný lekár na poliklinike v Pezinku. V rokoch 1993-1994 vyštudovala tretiu atestáciu, a to Všeobecné lekárstvo II. stupeň. Od roku 1996 začala pracovať ako neštátny...

MUDr. Dominika Šafárová

V roku 2021 absolvovala kurz ambulantného monitorovania tlaku krvi (tlakový Holter) a v roku 2022 kurz neodkladnej podpory životných funkcií s AED. V januári 2023 sa zapojila do súťaže kazuistík spoločnosti SSVPL a vyhrala...

MUDr. Miroslav Pernický, PhD., MHA, MBA

V roku 2019 sa rozhodol rozšíriť svoje odborné znalosti a získal titul MHA v odbore riadenia v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotnícka a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. Vo...