MUDr. Martin Bibza

Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti. Špecializuje sa hlavne na chirurgickú liečbu ochorení a úrazov chrbtice. Od roku 2020 pôsobí na poliklinike Hipcentrum.

MUDr. Viliam Laudon

Následne pracoval ako sekundárny lekár na oddelení úrazovej chirurgie v Topoľčanoch.  Počas pôsobenia v Topoľčanoch získal atestáciu v špecializovanom odbore úrazová chirurgia. Od roku 2003 do 2006 pracoval ako špecialista v Klinik für...

PhDr. MUDr. Vladimír Vozár, MPH.,MBA.,MHA.

Od roku 2009 pôsobil v zahraniční (University Hospital of Wales, Norfolk and Norwich University Hospital). Po návrate zo zahraničia pracoval ako vedúci lekár centrálneho príjmu v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante. Počas...

MUDr. Veronika Zaťková

Jej odborné zameranie zahŕňa infiltrácie malých a veľkých kĺbov, manuálnu medicínu, konzervatívnu ortopédiu a rehabilitáciu pacientov po ortopedických a traumatologických operáciách a úrazoch. Zároveň sa venuje liečbe pacientov s chronickými...